Sở GTVT tỉnh Sơn La - Báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự ATGT tháng 5 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2012