Sở GTVT tỉnh Sơn La - Thông Báo: Về việc phân luồn đảm bảo giao thông tuyến QL279, địa phận tỉnh Sơn La